Image
Image
Image
Image

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

Spis treści

1. Sytuacja psychologiczna uczniów w czasie epidemii i nauki zdalnej ( badania).


Nie możemy pracować edukacyjnie z uczniami, abstrahując od ich aktualnej sytuacji życiowej, stanu emocjonalnego oraz posiadanych zasobów niezbędnych do radzenia sobie z obecną rzeczywistością - pisze J.Pyżalski w publikacji Edukacja zdalna w czasach epidemii...

Zacznijmy od zaprezentowania wyników różnych badań dotyczących kondycji psychicznejmłodzieży (uczniów) w czasie epidemii, przeprowadzonych przez różne podmioty.

A. Badania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi

Jak wynika z danych badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszym tygodniu epidemii - co trzeci uczeń doświadczał podwyższonego poziomu stresu, podobny odsetek badanych licealistów ocenił swoje samopoczucie psychiczne jako złe lub nie najlepsze i trudno mu było poradzić sobie z obecną sytuacją ( Raport Kondycja psychiczna licealistów i maturzystów...)
Uczniowie – dzieci i młodzież - należą do grup wrażliwych na stres wynikający z epidemii. Ponadto warunki uczenia się w nowej sytuacji są dla niektórych uczniów trudne, nie wszyscy mają dostęp do narzędzi technicznych, warunki do nauki w domu bywają trudne, uczniowie mogą nie mieć dostępu do komputera, rodzice pracują zdalnie, w domu uczy się też rodzeństwo.
Najważniejszym, problemem zgłaszanym przez największą liczbę uczniów okazał się problem związany z nadmiernie dużą ilością zadań, jakie otrzymują uczniowie do samodzielnej pracy i wynikające z tego uczucie przytłoczenia i przeciążenia nauką.
Ponadto uczniowie zwracają uwagę na następujące problemy szkolne :

• za dużo nauki, nie ma kiedy odpocząć,
• trudności ze zrozumieniem nowych, trudnych zagadnień,
• obawy o samodzielne poradzenie sobie z zadaniami na czas,
• nierealne terminy wykonania zadań,
• obawy związane z zaliczeniem obszernego materiału po powrocie do szkoły,
• polecenia wysyłane są późno w nocy,
• trudności z porozumiewaniem się z nauczycielami,
• nauczyciele nie są zgrani co do zdań i lekcji (brak koordynacji Z.K.).

 

Maturzyści zwrócili uwagę na problemy i obawy związane z przygotowaniem się do matury:

• nadmiar nauki, przytłaczająca ilość materiałów do nauki wysyłana przez nauczycieli,
• zbyt mała wiedza, nie przerobiony materiał, zagrożenie z matematyki, brak promocji,
• niepewność związana z tym czy matura się odbędzie w planowanym terminie,
• brak motywacji, zdyscyplinowania, organizacji pracy, lenistwo.

Badani uczniowie sygnalizują wiele obaw związanych z sytuacją epidemiczną , takich jak :

• zachorowania i utraty zdrowia i życia bliskich (dziadków, rodziców)
• własnego zakażenia się,
• obawy o stan finansów rodziny i stan gospodarki,
• obawy o długotrwałość epidemii,
• obawy związane ze zburzeniem planów wakacyjnych i związanych z pracą,
• obawy maturzystów o termin, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego.

 

B. Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Według badań IPZ - najbardziej dotkliwe dla młodzieży aspekty obecnej sytuacji to:

• Brak normalnych, opartych na fizycznym byciu w jednym miejscu, spotkań z rówieśnikami,
• Niemożność realizacji wielu czynności w formie fizycznej – trenowania sportu, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, religijnych czy rozrywkowych,
• Długotrwałe przebywanie na małej przestrzeni – czasem w ciasnocie,
• Znacznie zwiększony kontakt z komputerem i internetem oraz wiążące się z tym zwiększone ryzyko kontaktu ze szkodliwymi i/lub uzależniającymi treściami,
• Bardzo duże przeciążenie zadaniami szkolnymi zadawanymi przez nie mającą doświadczenia w synchronizacji e-learningu szkołę.
• Silne obawy dotyczące możliwości zakażenia i choroby bliskich (zwłaszcza starszych) członków rodziny,
• Obawy dotyczące utraty pracy przez rodziców i środków do życia dla rodziny,
• Obawy związane z egzaminami (klasy 8, a zwłaszcza klasy maturalne),
• Silna i powszechna obawa co do przyszłości (w kontekście własnego życia, pracy, funkcjonowania rodziny, a nawet przyszłości całego świata).

C. Psychologiczna sytuacja uczniów według Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO w odpowiedzi na wybuch epidemii koronawirusa zaapelował o podjęcie dodatkowych starań w celu wsparcia dzieci i młodzieży w trudnej dla nich sytuacji. Stwierdził, że w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii uczniowie zostali w wielu przypadkach odcięci od pomocy psychologicznopedagogicznej, która może być im w obecnych warunkach szczególnie potrzebna.
W następujący sposób biuro RPO scharakteryzowało psychologiczną sytuację uczniów :
Wiele młodych osób doświadcza negatywnych emocji: lęku o przyszłość, strachu przed zachorowaniem, niezadowolenia z powodu zakazu samotnego opuszczania domu i spotykania się z rówieśnikami.
Niektórzy odczuwają frustrację z powodu braku możliwości sprostania oczekiwaniom szkoły, realizującej zdalne nauczanie. Nie zawsze mogą liczyć na właściwą opiekę i wsparcie ze strony rodziny, a część doświadcza przemocy domowej.
Wzrasta stres z powodu niepewności związanej z przyszłymi egzaminami ósmoklasisty i egzaminami maturalnymi oraz przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych.
Szczególne obawy dotyczą sytuacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z trudnościami w rozwoju społeczno-emocjonalnym, które mogły utracić bezpośredni kontakt ze swoimi terapeutami.
Rzecznik poprosił o informacje, czy do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały o zwiększonej liczbie interwencji w związku z pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz o przedstawienie oceny jakości opieki psychologiczno-pedagogicznej, realizowanej w warunkach pandemii COVID-19, na podstawie której można będzie opracować dalsze rekomendacje.

D. Nastolatki męczą się bardziej – stan psychiczny nastolatków

Alicja Pacewicz w tekście Dlaczego nastolatki męczą się bardziej zwraca uwagę, że na problemy przeżywane w okresie dorastania nałożyły się trudności związane z epidemią i społeczną izolacją. (www.ceo.org.pl). Autorka w następujący sposób charakteryzuje problemy nastolatków :
Nastolatki przeżywają teraz trudny czas. ...Wszyscy mają ciężko, ale jednak nastolatki mają chyba najciężej. Dlaczego? Bycie nastolatkiem jest w ogóle trudne i wywołuje cierpienia – wystarczy przypomnieć sobie..., ile sami mieliśmy trudnych chwil, jak często wątpiliśmy w naszą moc, inteligencję, rozmaite kompetencje i siłę charakteru. Nie mówiąc już o wyglądzie i towarzyskiej atrakcyjności… Dla młodych ludzi zamknięta szkoła to nie tylko stracony czas, problemy z uczeniem się, ale także brak codziennych kontaktów z koleżankami i kolegami z klasy i spoza nie... Dorośli też się liczą, ale po pierwsze nie wszyscy, a po drugie – nie tak bardzo jak rówieśnicy. Czasem nad tym bolejemy, ale to całkiem normalny proces rozwojowy i byłoby dziwne, gdyby naszym nastolatkom wystarczały kontakty z domownikami.

Odcięci, samotni, przestraszeni – nastolatki w domach.
Młodzi ludzie próbują znaleźć swoje miejsce w świecie i swoją własną, nawet jeśli trochę krętą drogę. Nie mogą i nie chcą już bez mrugnięcia okiem słuchać tego, co mówią i radzą starsi – muszą próbować różnych rzeczy sami, czasem nawet podejmować ryzyko. Dorośli są nadal potrzebni, bo nastolatki nadal potrzebują wsparcia i troski, ale ważniejsze niż odwoływanie się do nich, jest ćwiczenie się w samodzielności, poleganie na sobie i własnej ocenie, nawet jeśli nie jest ona zawsze racjonalna. Dlatego sytuacja, w której młodzi zostali nagle odcięci od swoich przyjaciół i rówieśników, zamknięci w domach z rodzicami oraz często także – o zgrozo! z młodszym rodzeństwem, a na dodatek zalani tsunami rodzącej się na naszych oczach zdalnej szkoły – jest podwójnie, a może i potrójnie trudna.

Nastolatki i spektrum emocji.
Nastolatki chcą się powoli oddzielać od dorosłych, ale nie mogą nawet wyjść z domu. Gdy się trochę buntują albo coś odpuszczają, rodzice i nauczyciele biorą to do siebie i mają im za złe. No i gdzie tu uciec od troski, wymagań i poczucia winy? Przeżywają lęk – o siebie i swoich bliskich, zwłaszcza rodziców i dziadków. Boją się o ich zdrowie i życie, ale także niespłacone kredyty, pracę czy firmę…
Widzą swoich zmartwionych rodziców, czasem stają się ofiarą ich zmęczenia, złych nastrojów, a nawet psychicznej lub fizycznej przemocy. Są głęboko samotni, odcięci od swojego społecznego świata. Czują niepokój o to, jak i kiedy to wszystko się skończy. Mają problemy z emocjonalną regulacją, raz przeżywają radość bez powodu, raz popadają w skrajny smutek albo złość. Zwiększyła się też liczba młodych ludzi, szukających pomocy u psychologa i pedagoga, więcej jest młodych osób z zaburzeniami zachowania czy objawami depresji.

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.