Image
Image
Image
Image

nauka zawodu

 • PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA LEŚNEGO

 • Ekonomika leśnictwa

  Ekonomika leśnictwa jest przedmiotem, w ramach którego uczniowie nabywają podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki produkcji leśnej, funkcji lasu i gospodarstwa leśnego, prywatyzacji działalności gospodarczej nadleśnictw oraz wartościowania zasobów leśnych.

 • Użytkowanie lasu

  Użytkowanie lasujest  to jeden z wiodących przedmiotów zawodowych, zagadnienia użytkowania lasu uczniowie poznają w ciągu prawie całego cyklu edukacyjnego.

 • Maszynoznawstwo leśne

  Maszynoznawstwo leśnejest to jeden z przedmiotów zawodowych, który stanowi podstawę do dalszej nauki,

 • Gospodarka łowiecka

  Gospodarka łowiecka jest przedmiotem, w ramach którego uczniowie poznają zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej w Polsce.

 • Ochrona lasu i ochrona zasobów leśnych

  Ochrona lasu i ochrona zasobów leśnych to przedmioty w ramach, których uczniowie poznają główne zagrożenia lasu i sposoby zapobiegania im oraz zwalczania.

 • Edukacja leśna

  Edukacja leśna jest przedmiotem, w ramach którego uczniowie poznają sposoby i formy ochrony przyrody w Polsce.

 • Hodowla lasu

  Hodowla lasu jest nauką, która bada warunki powstawania i rozwoju lasów oraz opracowuje sposoby ich odnawiania, pielęgnowania i zagospodarowania.

 • Biologia leśna

  Biologia leśna jest przedmiotem, który stawia sobie za cel nauczenie przyszłych leśników rozpoznawania leśnych roślin i zwierząt.

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.