Image
Image
Image
Image

Współpraca z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „CENTER-MED. Kielce.

centermedZespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku nawiązał współpracę z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci
i Młodzieży „CENTER-MED. Kielce.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Was o fakcie nawiązania współpracy z kolejną instytucją, która będzie wspierała prowadzony w Naszej szkole proces wychowawczo-edukacyjny. W ramach zawartego porozumienia zobowiązujemy się do współpracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w ramach pierwszego poziomu referencyjnego.
Pomoc psychologiczna skierowana jest są dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia, ich rodziców oraz opiekunów prawnych. Korzystanie ze wsparcia w ośrodku jest bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza. W ramach ośrodka realizowane są: porady i diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia rodzinna, wsparcia psychospołeczne, wizyty domowe i środowiskowe. W nowo powstałych ośrodkach najmłodsi pacjenci otrzymają kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa klinicznego, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów dla dzieci z miasta Kielce i powiatu kieleckiego.
Pomoc skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 21 roku życia), które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

  • odczuwają lęk wynikający np. z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej, niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasisty, maturalnymi);
  • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi i mają trudności w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;
  • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami;
  • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, psychosomatycznych;
  • są dotknięte przemocą domową

Naszą ideą jest objęcie pomocą dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, nie wymagającymi interwencji psychiatry blisko miejsca zamieszkania, co zdecydowanie zmniejszy stres oraz sprawi, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Dzięki włączeniu w system terapeuty środowiskowego usprawniony zostanie kontakt z opiekunem oraz szkołą, co przełoży się na korzystne efekty.
Ponadto porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii będą udzielane również za pośrednictwem dostępnych systemów teleinformatycznych.
W celu skorzystania z porad specjalistów należy uprzednio nawiązać kontakt z koordynatorem współpracy, pedagogiem szkolnym Łukaszem Ubożakiem, który udzieli szczegółowych informacji.

Opracował
Łukasz Ubożak

 1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.