godlo

szyszka

KOMUNIKAT ws. rozliczania się uczniów z internatem

Rozliczanie i zdawanie pokoi przez uczniów zamieszkujących w internacie będzie się odbywało według następującego harmonogramu:

15 czerwca 2020 r. poniedziałek
Zdawanie pokoi - klasa I A w godz. 8.00-14.00
Pierwszeństwo w godz. 8.00-14.00 mają uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”.
W przypadku braku możliwości przyjazdu w wyżej wymienionych godzinach można po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą zgłosić się w godzinach późniejszych tj. między 14.00 a 19.00.

16 czerwca 2020 r. wtorek

Zdawanie pokoi - klasa I B w godz. 8.00-14.00
Pierwszeństwo w godz. 8.00-14.00 mają uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”.
W przypadku braku możliwości przyjazdu w wyżej wymienionych godzinach można po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą zgłosić się w godzinach późniejszych tj. między 14.00 a 19.00.

17 czerwca 2020 r. środa
Zdawanie pokoi - klasa I C w godz. 8.00-14.00
Pierwszeństwo w godz. 8.00-14.00 mają uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”.
W przypadku braku możliwości przyjazdu w wyżej wymienionych godzinach można po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą zgłosić się w godzinach późniejszych tj. między 14.00 a 19.00.

18 czerwca 2020 r. czwartek
W godz. 9.00-15.00 – zdawanie pokoi klasa III A ( dziewczyny) oraz klasa II A

19 czerwca 2020 r. piątek
W godz. 9.00-15.00 – zdawanie pokoi klasa III B (dziewczyny) oraz klasa II B

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przyjechać do internatu w wyznaczonym terminie są zobowiązani do zdania pokoju najpóźniej do 24 czerwca (środa) po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą grupy na konkretny dzień i godzinę przyjazdu.

W celu rozliczenia się z internatem należy:

  • zabrać rzeczy osobiste z pokoju (większe wyposażenie jak prywatne biurka, szafki itp. mogą zostać
    w pokoju po uzgodnieniu z wychowawcą grupy)
  • posprzątać pokój w tym swoje szafki, łóżko, wynieść śmieci, itp.
  • wszelkie braki lub usterki wyposażenia należy zgłosić wychowawcy w celu ustalenia sposobu naprawienia lub odkupienia wyposażenia pokoju,
  • zdać wychowawcy klucze od pokoju i szaf.

Podczas rozliczania pokoi obowiązuje przestrzeganie zasady bezpieczeństwa tj.: noszenie maseczek, rękawiczek jednorazowych, utrzymywanie dystansu 2 m .

wstecz