godlo

szyszka

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH.

W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie, którzy wyznaczeni zostali przez nauczycieli uczących danego przedmiotu .

Uczniowie uczestniczący w konsultacjach muszą posiadać własne książki i przybory do pisania potrzebne na zajęciach.

Każdy uczeń korzystający z konsultacji musi zabezpieczyć się w maseczkę i rękawiczki na czas trwania konsultacji.
Wchodząc do budynku szkoły uczniowi będzie zmierzona temperatura przy pomocy zdalnego termometru.
Po wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest do użycia środków dezynfekujących znajdujących się przy drzwiach wejściowych.
Każdy uczeń zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia dotyczącego nie przebywania na kwarantannie osobiście i osób znajdujących się w wspólnym gospodarstwie domowym.
W czasie przebywania na terenie szkoły należy zachować między osobami dystans 2m , oraz 1,5 m w czasie zajęć konsultacyjnych na sali.
Czas trwania konsultacji grupowych wynosi 45m plus 15m przerwy na wietrzenie i dezynfekcję sali. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych salach.
Przed i po zajęciach konsultacyjnych należy bezzwłocznie opuścić budynek szkoły z zachowaniem przepisów GIS dotyczących zachowania się w czasie pandemii.

wstecz