godlo

szyszka

ZMIANY W ORGANIZACJI ŻYWIENIA W INTERNACIE

Od lutego 2020 r. uczniowie mieszkający w internacie będą mogli wyprowiantowywać się z obiadów w piątki.

Dotyczy to uczniów, którzy ze względu na połączenia komunikacyjne /w celu wyjazdu do domu/ nie mogą skorzystać z obiadu w tym dniu.
W przypadku rezygnacji z obiadów w piątki na stałe, należy doręczyć do kierownika internatu oświadczenie o rezygnacji z obiadów z podpisem rodzica i ucznia. /druk do pobrania w internacie lub ze strony internetowej/. Wypełniony formularz należy złożyc u kierownika internatu lub przesłać mailowo.

   
W pojedyńczych losowych przypadkach rezygnacji z obiadu w piątki, można się wyprowiantować zgłaszając to do specjalisty d.s. żywienia zgodnie z zasadami wyprowiantowywania się uczniów tj. najpóźniej dzień wcześniej do godz. 15.00.
W przypadku uczniów, którzy na stałe wyprowiantowali się z obiadów w piątki, a chcieliby w wybrany piątek skorzystać z obiadu należy zgłosić to do specjalisty d.s. żywienia najpóźniej dzień wcześniej do godz. 15.00.
Dla uczniów, którzy nie korzystają z obiadów w piątki dzienna stawka żywieniowa za ten dzień wynosi 6,40 zł (odliczony jest koszt obiadu 5,10 zł, natomiast uczniowie korzystają ze śniadania i II śniadania). W pozostałych dniach stawka dzienna nie ulega zmianie i wynosi 11,50 zł.
Uczniowie wyprowiantowani z danego dnia z żywienia, nie mogą przebywać w tym dniu w internacie tj. jeżeli uczeń wyprowiantował się np. ze środy, to nie może przebywać w tym dniu w internacie, należy wyjechać do domu najpóźniej do godz. 22.00 dnia poprzedniego. Dotyczy to również uczniów, którzy wyprowiantowali się z wszystkich posiłków w piątki tj. śniadania, II śniadania i obiadu, w takim przypadku należy wyjechać do domu w czwartek do godz. 22.00.

wstecz