godlo

szyszka

Koszty żywienia - marzec 2020 - sprostowanie

ywienie4

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć lekcyjnych 
W MARCU 2020 r. obowiązują następujące koszty żywienia i czesnego:
ŻYWIENIE - dni nauki (8 x 11,50 zł) = 92,00 zł 
CZESNE – 50 zł
RAZEM: ŻYWIENIE + CZESNE = 142,00 ZŁ

UWAGA!
DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY WYPROWIANTOWALI SIĘ
Z OBIADÓW W PIĄTKI ZA TEN DZIEŃ WYNOSI 6,40 ZŁ /PO ODJĘCIU CENY OBIADU 5,10 ZŁ/

Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok;
Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

W razie pytań w/s stanu wpłat:
Księgowość: p. Dorota Szwed Tel.: 300 11 41, 300 10 75

wstecz