godlo

szyszka

Zajęcia profilaktyczno-dydaktyczne w Areszcie Śledczym w Kielcach

W dniu 04.03.2015 r. uczniowie klasy II a wzięli udział w zajęciach profilaktyczno-dydaktycznych pt. „Moja droga do uzależnienia” przeprowadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach.

To już piąta wizyta, którą zorganizował pedagog szkolny dla uczniów Technikum Leśnego w zakładzie karnym.
Tym razem młodzież podczas zajęć zapoznała się z:

  • niektórymi procedurami stosowanymi w instytucjach totalnych,
  • zasadami funkcjonowania jednostki penitencjarnej,
  • charakterystyką zasad podkultury więziennej,

Odbyło się również spotkanie, dzięki któremu uczniowie mieli możliwość porozmawiania z więźniami aktywnie uczestniczącymi w terapii prowadzonej na oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Celem zajęć profilaktycznych było uświadomienie uczniom konsekwencji związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, nieprzestrzeganiem prawa karnego oraz pokazanie, jak przebiega proces resocjalizacji osadzonych więźniów.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzonego przez terapeutę Aresztu Śledczego, który opowiadał o życiu więziennym. Obejrzeli również miejsca, w których przebywają więźniowie, takie jak: cele, świetlice, spacerniak czy sala ćwiczeń.
Mam nadzieję, że to spotkanie profilaktyczne zapadnie w pamięć wszystkich uczestników oraz że uchroni ich od błędów, jakie popełniły w przeszłości osoby odbywające wyrok.

wstecz