godlo

szyszka

Koszty żywienia - luty 2020

obiad5Wyżywienie całodzienne - 11,50 zł,
Obiad dla uczniów dochodzących - 5,10 zł

Koszty żywienia i pobytu w internacie
10 dni nauki (15 x 11,50 zł) = 172,50 zł
Czesne - 50 ZŁ

RAZEM: ŻYWIENIE + CZESNE = 225,50 ZŁ
UWAGA! DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY WYPROWIANTOWALI SIĘ
Z OBIADÓW W PIĄTKI ZA TEN DZIEŃ WYNOSI 6,40 ZŁ /PO ODJĘCIU CENY OBIADU 5,10 ZŁ/

Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok;

Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

Wyprowiantowanie należy zgłosić dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście lub telefonicznie do p. intendent lub dyżurnego wychowawcy internatu tel. 41 300 15 14
Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie w tym dniu. Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia

poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany.

Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.

Weekendy zostające w lutym -15/16 II, 29 II/1 III.

Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30
w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie
z obowiązującymi w internacie procedurami.
W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie.

 

wstecz